Vaikuttajamarkkinoinnin how to

IAB:n uusin vaikuttajamarkkinoinnin opas on ilmestynyt, tässä se on fresh off the press. Suosittelen lämpimästi jokaista aiheen kanssa jollain lailla tekemisissä olevaa perehtymään oppaaseen, mutta tunnistan aikapaineen. 30 sivua PDF:ää, oh my! Siispä tässä mielestäni olennaisimmat, jotta pääset alkuun (boldatut osat ovat suoria lainauksia oppaasta):

Asiakas, näin ostat ja briiffaat ja sitä kautta nautit tuloksista parhaalla mahdollisella tavalla:

“Parhaiten vaikuttajamarkkinoinnista saa hyödyn irti, kun se on suunniteltu strategiseksi osaksi kokonaismarkkinointia ja vuosisuunnitelmaa. Vaikuttajamarkkinoinnilla voi vaikuttaa voimakkaasti esimerkiksi brändimielikuviin. Vaikuttajamarkkinoinnin mittaaminen eroaa muusta mainonnasta sisällön arvon korostuneella mittaamisella. Tärkeitä mittareita ovat muun muassa sisällön parissa vietetty aika sekä yleisön sitoutumisen taso. Näin ollen myös tavoitteet tulisi asettaa sisällön kiinnostavuuteen perustuen, eikä esimerkiksi mahdollisimman suuriin näyttömääriin.

Emme turhaan jauha oikeasta brand matchista, kun puhumme vaikuttajamarkkinoinnista. Kaupallisen sisällön on sovittava vaikuttajan muuhun kokonaisuuteen. Käytännön esimerkki: Toteutimme Asennemedialla kampanjan eräälle hyvinvointi/-kauneustapahtumalle sekä aihepiirin suurimman että pienimmän vaikuttajan kanssa. Pienimmän vaikuttajan kautta lippuja myytiinkin enemmän.

Kampanjabriiffin muistilista

 • Kerro mikä brändi ja tuote tai palvelu on kyseessä
 • Kiteytä kampanjan ydinviesti • Avaa kampanjan tavoitteet – onko pääasiallinen tarkoitus esimerkiksi freesata brändimielikuvaa, lisätä myyntiä vai aktivoida yleisöä keskusteluun
 • Kerro toivotuista mittareista, kuten yleisön sitoutumisesta tai siirtymisestä tietyn sisällön pariin • Täsmennä tavoiteltu kohderyhmä mahdollisimman tarkasti
 • Määrittele kampanja-aika
 • Määrittele budjetti”

Lisäisin tähän vielä podcast-spesifin vinkin: Jos on olemassa joku sana tai ilmaus, jota et halua käytettävän brändisi yhteydessä, mainitse vielä sekin. Podcastejakin pystyy toki editoimaan, mutta kyse on aivan erilaisesta työstä kuin sanan vaihtamisesta blogitekstiin.

Vaikuttaja, näin merkitset kaupallisen sisällön oikein:

 • Blogi
  “Mainos, yritys XX” tai ”Kaupallinen yhteistyö yrityksen XX kanssa” -merkintä tulee olla ensimmäinen asia blogipostauksessa heti otsikon jälkeen, ennen kuvia tai muuta tekstiä. Merkintä tulee olla tekstiä, ei kuva, logo tai muu vastaava.
 • Mainos- tai yhteistyömerkinnän tulee erottua selkeästi muusta julkaisusisällöstä fonttivalinnalla, kirjasinlajilla, fonttikoolla ja värillä. Merkinnän kannattaa olla isompaa fonttikokoa kuin muu blogiteksti ja taustasta erottuvaa väriä.

Instagram

 • “Mainos, yritys XX” tai ”Kaupallinen yhteistyö yrityksen XX kanssa” -merkintä heti kuvatekstin alkuun.
 • Englanninkieliset termit (ad, collab tms.) eivät ole riittävän selkeitä, kun markkinoidaan kotimaisille kuluttajille. Käytetystä kielestä riippumatta julkaisun kaupallinen luonne tulee käydä selvästi ilmi suomalaiselle kohdeyleisölle.
 • Kaupallinen yhteistyösisältö pitää merkitä myös Instagramin omalla brändisisältötyökalulla, jos se on vaikuttajan käytettävissä. Pelkkä brändisisältötyökalun käyttö ei riitä.

Instagram Stories ja Snapchat

 • “Mainos, yritys XX” tai ”Kaupallinen yhteistyö yrityksen XX kanssa” -merkintä heti sisällön alkuun kirjallisesti. Kirjallinen merkintä tulee aina lisätä, sillä sisältöä voi seurata myös ilman ääntä.
 • Kerro myös suullisesti kaupallisesta yhteistyöstä ja mainostavasta yrityksestä videon alussa. Voit myös ilmoittaa viimeisessä yhteistyösisällössä, että kaupallinen yhteistyö päättyy.
 • Merkintä tulee lisätä myös ensimmäistä julkaisua seuraaviin sisältöihin. Ei siis riitä, että vain ensimmäisessä Instagram Stories tai Snapchat -julkaisuissa kerrotaan, että tämä ja seuraavat julkaisut ovat yhteistyösisältöä.
 • Kiinnitä huomiota merkinnän selkeyteen: Erottuuko merkintä taustasta? Onko fontti, sen koko ja väri erottuvat? Huomioi Instagram Storiesissa erityisesti ylä- ja alareunan kuvake, käyttäjänimi ja kommenttikenttä, jotka peittävät alleen muun sisällön.
 • Kaupallinen yhteistyösisältö pitää merkitä myös Instagramin omalla brändisisältötyökalulla, jos se on vaikuttajan käytettävissä. Pelkkä brändisisältötyökalun käyttö ei riitä.

Podcast

 • Suullinen ilmaus “Mainos, yritys XX” tai “Kaupallinen yhteistyö yrityksen X kanssa” heti podcastin alkuun.
 • Vastaava merkintä tulee lisätä podcastin mahdolliseen esittelytekstiin tai infolaatikkoon.
 • Mikäli podcastin sisällä on oma, erillinen kaupallinen osio lisäksi suositellaan, että kyseinen osio erotetaan muusta sisällöstä esim. joka kerta käytettävällä samalla äänitunnisteella.
 • Katkomainonnan on erotuttava selkeästi podcastin “toimituksellisesta” sisällöstä esimerkiksi joka kerta käytettävällä samalla äänitunnisteella tai muulla selkeästi erottuvalla tavalla.”

Summa summarum: Kaupallisen yhteistyön ja sen, kenen lukuun mainostetaan, pitää olla päivänselvää ensivilkaisulla tai -kuulemalla. Olkaamme vaikuttajamarkkinoinnissa ylpeitä siitä, että toimimme jo nyt kaupallisten yhteistöiden merkitsemisessä läpinäkyvästi ja haluamme tehdä oikein.